/Geschiedenis TV

/Geschiedenis TV zendt in de week van 16 t/m 22 juni, documentaires uit over poëzie en waanzin. Een selectie zal ook tijdens het Poetry International Festival in de Rotterdamse Schouwburg te zien zijn.
Op het 38e Poetry International Festival is er speciale aandacht voor de relatie tussen poëzie, waanzin en melancholie, voor de soms dunne scheidslijn tussen creativiteit en gekte en voor de melancholie, die van oudsher wordt gezien als de oorsprong van kunst en gekte. Met 23 dichters uit de hele wereld, speciale programma's, prijsuitreikingen, lezingen, discussies, vertaalworkshops, theater, film, muziek en beeldende kunst. Klik op de link hiernaast voor het programma van het festival.

In de week van 16 t/m 22 juni zijn onder meer de volgende documentaires te zien:

JUNKIEVERDRIET
Junkieverdriet: een documentaire over de Vlaamse dichter Jotie 't Hooft. Hij overleed op z'n 21ste aan een overdosis cocaine. In deze film uit 1980 schetsen regisseur Jean van der Velde en schrijver Leon de Winter een portret van de neo-romanticus 't Hooft.

TOTAAL WITTE KAMER: GERRIT KOUWENAAR
Kijk naar een portret uit 1980 van Gerrit Achterberg. De roerige episode met het neerschieten van zijn hospita en zijn gedwongen opname komt aan bod. Daarnaast interviews met zijn vrouw, zijn hospita en de directeur van de inrichting waarin Achterberg was opgenomen.

LUCEBERT, TIJD EN AFSCHEID
Nu te zien: de documentaire 'Lucebert' van Johan van der Keuken, die hiermee een Gouden Kalf won. De dichter Lucebert is te zien terwijl hij aan het werk is, in de jaren zestig. In 2004 keert Van der Keuken terug, na de dood van Lucebert.

Geest in ballingschap: Documentaire uit 1960 over hoe het toegaat in een 'moderne' psychiatrische inrichting in Nederland.
Kind van de Zon: Speelfilm van René van Nie uit 1975, met Josée Ruiter en Ramses Shaffy. Het waar gebeurde verhaal van een meisje dat psychotisch wordt, in een inrichting wordt opgenomen en terugkeert in de maatschappij.

Een taal met een vreemde: Portret van een aantal schizofrene patiënten en hun naasten.

Droomland: Reportage uit 2000 over het dilemma in de psychiatrie: mag je mensen die opgenomen worden in een inrichting onder dwang medicatie toedienen of niet? Portret van patiënten die daarmee te maken hebben.

En plotseling sta je buiten: Documentaire over de gevolgen van de afschaffing van de wet op de krankzinnigheid in Italië in 1978. De inrichtingen stroomden leeg en tienduizenden psychiatrische patiënten kwamen op straat terecht.

Post Irkoetsk: Aflevering van dit programma van Emile Fallaux uit 1990 over psychiatrische inrichtingen in de Sovjet Unie, en veranderingen in de psychiatrie sinds de perestrojka.
Ver van huis: Zoektocht naar leven en werk van de onlangs overleden autistisch gestoorde meesterschilder Willem van Genk.

Daniel Johnston: Portret uit R.A.M van de Texaanse singer/songwriter Daniel Johnston, die door zijn geestelijke instabiliteit jaren van zijn leven verbleef in inrichtingen. Vooraanstaande popmusici als Kurt Cobain, Tom Waits en Beck noemden Johnston een genie. Ondanks of dankzij zijn gekte, luidt de vraag vervolgens.

Maarten Biesheuvel, de angstkunstenaar
Documentaire over de Nederlandse schrijver Maarten Biesheuvel, die in mei de PC Hooft-prijs heeft gewonnen. Over zijn leven, zijn werk en zijn ziekte: manisch depressieve psychoses.

Korreltjie niks is my dood: een verdicht leven, Ingrid Jonker 1933-1965. Portret van het korte dramatische leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. In 1965, op het hoogtepunt van de apartheid, maakte de toen 31-jarige Jonker uit wanhoop over de politieke omstandigheden in haar land een eind aan haar leven. Ze liet een klein oeuvre van gedichten na dat zo goed als vergeten was, tot Nelson Mandela in 1994 de eerste zitting van het eerste democratisch gekozen parlement opende met haar gedicht 'Die Kind'.

38e Poetry International Festival