Tris Vonna-Michell

Tris Vonna-Michell (Groot-Brittannië, 1982) voegt met zijn organische en zichzelf continu ontwikkelende verhalen, een gloednieuw hoofdstuk toe aan de orale geschiedenis. Zijn werkwijze is tegelijkertijd gestructureerd en spontaan: hij laat de performances direct beïnvloeden door het publiek. Hij vertelt zijn verhaal slechts aan een klein aantal personen tegelijk, die hij min of meer de duur van het verhaal laat bepalen. Projecties, teksten en voorwerpen vormen de rode draad van het verhaal waar Vonna-Michell zich op hoge snelheid door beweegt, maar waar hij van afwijkt al naar gelang de interactie met de luisteraar.

vonna-rabbit-hole.jpg
Tris Vonna-Michell
Down the Rabbit-Hole
Installation, Milliken Gallery, Stockholm,
17th August - 9th September 2006
Courtesey of the artist

Vonna's werk toont hoe tijdens de mondelinge overdracht vertellingen transformeren, hoe delen worden uitgebreid of weggelaten, omwille van emoties en associaties. De urgentie en beladenheid waarmee hij zijn publiek toespreekt laat geen ruimte voor twijfel over zijn eigen emotionele beleving van het moment; het lijkt alsof hij dwangmatig steeds sneller en sneller aan een touwtje trekt dat het mysterie uiteindelijk moet ontrafelen. Vonna-Michells werk is een publiek optreden, maar ook een innerlijk mentaal proces. Door middel van zijn vertellingen probeert hij diverse fictieve en non-fictieve geschiedenissen te achterhalen. Bijvoorbeeld in hahn/huhn (2003-2006) waar een oorlogscomplot de aanleiding is voor een obsessief onderzoek naar mysterieuze verdwijningen in de tunnels onder de Anhalter Bahnhof in Berlijn.

vonna-6hahnhuhn2.jpg
Tris Vonna-Michell
hahn/huhn
performance still – detail, Art Cologne
31st October - 5th November 2006
Courtesy of the artist

  • Tijdens Poetry International is Tris Vonna-Michell op 16, 17 en 19 juni aanwezig in Witte de With, Witte de Withstraat 50, om zijn werk uit te voeren.
  • Aanvang: zoals het zich voordoet.
  • De tentoonstelling is tot 19 augustus.

    Meer informatie op www.wdw.nl
38e Poetry International Festival