Language Laboratory, 2007

LL02.jpg

De installatie Language Laboratory in de Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg toont verschillende stadia uit het experimentele ontwikkelingsproces van het eigenhandig gegenereerde softwareprogramma ‘Semantic Structures’. Dit programma dient als denkmachine en instrument om de dimensies van de semantische samenhang binnen de taal en het denken te onderzoeken; woorden worden door de andere woorden van een betekenis voorzien. Deze referentiële structuur is voor te stellen als een hermetisch ruimtelijke boomvertakking zonder begin of eindpunt, één die zich continu en gelijktijdig ontwikkelt in alle richtingen. Elke afbeelding is een bevroren moment, een doorsnede van een vierdimensionale structuur die eindeloos is en slechts deels kan worden gedacht. Tijdens het Poetry International Festival zal er iedere avond een ander aspect van dit programma worden belicht.

LL3.JPG

SS02.jpg

LLx.jpg


Kamiel Verschuren (1968) is een interdisciplinair kunstenaar wiens werk zich richt op het onderzoeken en uitbreiden van het concept en de existentiële ervaring van ruimte, d.m.v. tekeningen, fotografie, (grafisch) ontwerpen, sculpturen, tekst- of geluidsinstallaties, architectonische- of landschappelijke projecten, sociale acties en publieke evenementen. Sinds 2001 werkt hij aan diverse projecten in Charlois, Rotterdam en Sapporo, Japan. Daarnaast werkt hij aan opdrachten als ‘no more, no less’, voor de buitenruimte van de Koepelgevangenis in Breda en een groot landschapsontwerp ‘daar is de toekomst’ voor een publieke ruimte in Zutphen. Samen met Thom Gallant initieerde hij het de jaarlijkse kunstmanifestatie Poetry&Art, ‘NewCanvas©2004-2006’, voor het Poetry International Festival.

SemanticStructures©kamielverschuren_1998
Het software programma ‘Semantic Structures’ wordt ontwikkeld in samenwerking met Bo Andrea en Marcel Langenberg.

  • De gehele festivalweek m.u.v. 16 en 22 juni, tijdens de programma's in de Kleine Zaal
38e Poetry International Festival