Beeldende kunst

Vanaf 2004 vormde de kunstmanifestatie NewCanvas©Poetry&Art een vast onderdeel van het Poetry International Festival. Poetry International werd daarmee niet alleen een podium voor dichters, maar ook voor beeldend kunstenaars uit de hele wereld. Hun werk, waarin steeds een sterke link met poëzie, tekst en taal te zien was, werd vertoond in de Rotterdamse Schouwburg en andere plekken in Rotterdam, zoals Museum Boijmans Van Beuningen en TENT./Centrum voor Beeldende Kunst. Vooruitlopend op de voortzetting van NewCanvas©Poetry&Art in 2008, presenteert Poetry International dit jaar werk van diverse kunstenaars en het project 'Het oog van de dichter'.

Afbeelding 044.jpgNewCanvas©Poetry&Art2006

Via het menu rechts, vindt u informatie over de beeldende kunst op het 38e Poetry International Festival.

Fotografie
Ook dit jaar zorgen Tineke de Lange en Pieter Vandermeer weer voor de festivalfotografie en de dichtersportretten.

Naamloos-59.jpgfoto:Tineke de Lange

brassinga.giffoto: Pieter Vandermeer

38e Poetry International Festival