Organisatie

Het jaarlijkse Poetry International Festival wordt georganiseerd door Stichting Poetry International en steunt in belangrijke mate op de hulp van tientallen vrijwillgers.

Stichting Poetry International is een literaire organisatie die zich ten doel stelt aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en poëzieliefhebbers te stimuleren.

Het grootste deel van de activiteiten van Poetry International wordt gevormd door het organiseren van een aantal jaarlijkse evenementen, te weten het Poetry International Festival, Gedichtendag en het Kinderfestival. Daarnaast zijn er de projecten Gedicht aan de reiziger en Het gedicht is een bericht. Verder houdt de stichting zich bezig met literatuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs door middel van lessuggesties rondom poëzie.

38e Poetry International Festival